Brugsprøver i Kreds 22

Vi tilstræber at afholde 1-2 brugsprøver om året i Kreds 22.

Der er et minimum på 4 deltagere for at kredsen arrangerer en prøvedag.

Hvis du gerne vil stille til en brugsprøve, så henvend dig til Brugshundeudvalget eller til kredsens formand.